Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Vị trí của giao thông vận tải

1, giao thông vận tải là một trong những yếu tố chức năng chính của logistics

Theo quan niệm của hậu cần, hậu cần là "chất liệu" trong phong trào thể chất, phong trào này sẽ không chỉ thay đổi thời gian của nhà nước của sự vật, mà còn để thay đổi trạng thái của sự vật trong không gian. Việc vận chuyển chịu nhiệm vụ chính để thay đổi không gian trạng thái, giao thông vận tải là phương tiện chính để thay đổi không gian trạng thái, cùng với xử lý giao thông vận tải, phân phối và các hoạt động khác, sẽ có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thay đổi không gian trạng thái.

Bài viết liên quan : vận chuyển hàng hóa đi campuchia


2, vận chuyển hàng hóa  là một trong những điều kiện cần thiết cho sản xuất xã hội và vật chất

3, giao thông vận tải có thể tạo ra một "tiện ích nơi"
Có nghĩa là tiện ích ra là: cùng một loại "điều" như là một kết quả của vị trí không gian khác nhau, nhận ra mức độ giá trị sử dụng của họ là khác nhau, việc thực hiện các lợi ích của nó cũng khác nhau. 

Do những thay đổi về địa điểm và tối đa hóa giá trị sử dụng, tối đa hóa tỷ lệ đầu vào-đầu ra, được biết đến như là "tiện ích nơi." Thông qua vận chuyển, các "điều" vận chuyển đến những nơi mà các tiện ích cao nhất, bạn có thể chơi tiềm năng "đối tượng" để đạt được phân bổ tối ưu các nguồn lực. Trong ý nghĩa này, nó tương đương với việc vận chuyển bằng cách nâng cao giá trị sử dụng của nó.

4, giao thông vận tải là nguồn chính của các "nguồn lợi nhuận thứ ba".

TC

0 nhận xét

Đăng nhận xét