Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

Vận chuyển hàng hóa đường bộ phát triển mạnh

Nhu cầu vận tải đường bộ sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. 20 năm qua, sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam  về cơ sở hạ tầng đường bộ, năng lực vận tải đường bộ đã được cải thiện rất nhiều, đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc gia và đời sống nhân dân cải thiện. Tuy nhiên, so với nhu cầu ngày càng tăng về giao thông, vận tải đường bộ, vẫn còn tình trạng thiếu nguồn cung cấp có hiệu quả. Với sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam, nhu cầu vận tải đường bộ sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Trong hàng hóa vận chuyển  hàng hóa đường bộ với số lượng lớn, thị phần của các sản phẩm sơ cấp giảm, về chất lượng dịch vụ vận tải và yêu cầu cấp dịch vụ gia tăng.

Bài viết liên quan : vận chuyển hàng hóa đi campuchia
Vận chuyển hàng hóa đường bộ phát triển mạnh


Hệ thống giao thông thông minh là hướng tương lai phát triển của vận tải đường bộ hệ thống giao thông thông minh gọi là ITS, là công nghệ thông tin tiên tiến, công nghệ truyền dẫn dữ liệu truyền thông, công nghệ điều khiển điện tử và công nghệ xử lý máy tính, chẳng hạn như tích hợp hệ thống quản lý áp dụng cho toàn bộ vận chuyển mặt đất, người, xe, chặt chẽ với các đường và môi trường, hài hòa và thống nhất, vì vậy mà chiếc xe đang chạy thông minh, để thiết lập một phạm vi rộng, phát huy đầy đủ vai trò của thời gian, vận chuyển hàng hóa  đường bộ hệ thống quản lý tích hợp chính xác và hiệu quả.

Hệ thống giao thông thông minh có thể làm tăng mức độ an toàn giao thông đường bộ, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực của mạng lưới đường bộ, giảm thiểu ô nhiễm giao thông ô tô đối với môi trường, nâng cao năng suất vận tải đường bộ và lợi ích kinh tế. Với sự phát triển của công nghệ thông minh hệ thống giao thông, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ thông tin liên lạc và hệ thống kỹ thuật và công nghệ cao khác trong lĩnh vực vận tải đường bộ sẽ được sử dụng rộng rãi, quản lý thông tin hậu cần, kiểm soát giao thông, an toàn giao thông, vv sẽ có một công nghệ rất lớn Các bước để cải thiện đáng kể năng lực của mạng lưới đường bộ.

TC

0 nhận xét

Đăng nhận xét